top of page
лого 412.jpg
Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.
(1 Тимотей 4:12)

Една от целите на БХСС е да обучи и да подготви студентите да се развиват като християнски лидери - по модела на библейските принципи - за да могат те да достигнат до своите колеги с Благата вест и да получат умения, които да служат на техните местни църкви за години напред.

 

За целта създадохме този лидерски проект, за да дадем на студентите лидерски опит на начално ниво, където те могат да се развиват като християнски лидери и да получат помощта и подкрепата, от които се нуждаят. Ние също очакваме и се надяваме, че чрез тази опитност участниците не само ще израснат като последователи на Исус, но и ще развият способността си да четат и разбират Божието слово и да служат на другите.

Голямата полза от програмата е, че участниците придобиват навреме практическо обучение, като участват в национална програма с други студентски лидери, които ще предлагат помощ и насърчение през цялата година.

Вяра, която мисли;
любов, която действа!

Какви са отговорностите на участниците в Програмата?

Студентските лидери се ангажират редовно да участват и служат в живота на местна студентска група.** За да помогне за това, всеки участник ще има човек за контакт (от работниците на БХСС, стажант или доброволец), който ще се ангажира да се моли за студентския лидер и който ще се среща с него, за да предложи навременна помощ, съвет и обучение.

Студентските лидери са силно насърчени да участват в следните събития през годината:

  • Конференции на БХСС: Трилогия и Форум

  • Лидерски дни за обучение на лидерите: 3 съботи през есенния семестър, и 3 съботи през зимния семестър

  • Онлайн разговор с всички други участници в проекта през декември и март

 

При успешно завършване на проекта студентските лидери ще получат сертификат, че са участвали в тази лидерска програма и ваучер за 50 лева за участие в бъдещо национално събитие на БХСС по свой избор. Успешното завършване се определя при редовно участие и служение в местна студентска група по време на програмата, както и участие в поне 6 от 10-те описани по-горе събития.​

** Служението в студентска група би могло да включва водене на библейски изучавания, организиране на неформални събирания, организиране на молитвения и хвалебен живот на групата, планиране на благовестителски дейности... или нещо друго, което би помогнало на групата да постигне целите и мисията си.

Кой може да участва?

Всеки студент, ангажиран в БХСС, който иска да учи и е готов да служи редовно в местна студентска група, е добре дошъл да участва в Проект 4:12. 

Как мога да участвам?

За да участвате в Проект 4:12, се регистрирайте тук (до 15-ти септември). При успешно регистриане, някой от екипа на БХСС ще се свърже с вас.

отговорностите
кой може да учатва
как да кандидаства
bottom of page