top of page

Виж за себе си

Dd: Събуждането на мъртвеца

Тази тема изследва болезнения въпрос за смъртта. Защо смяташ, че темата за смъртта е въпрос, който избягваме да дискутираме открито и с желание?

сега гледай това:

Иисус твърди, че да вярваш в Него означава да откриеш живота -този живот, който дори смъртта не може да свърши. Що за твърдение е това?

Video D
Dd: Събуждането

сега дискутирай:

ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ:

Иисус прави едно сериозно твърдение за Себе Си. Най-важното в него е, че Той казва, че е Месията, Който ще спаси света. В предишната глава Той показа, че е Син на Бога. Това така е разгневило юдейските лидери, че те са пожелали смъртта Му. Тяхното обяснение е: „Не за добро дело искаме с камъни да Те убием, а за богохулство – за това, че Ти, бидейки човек, се правиш на Бог” (Йоан 10:33).

Иисус твърди, че има същото естество като Бога и дори Го нарича Свой баща. Юдеите са разбирали какво има предвид с това изказване и затова са били така разгневени.

В тази глава умира Лазар – един от най-близките приятели на Христос. Може ли Той да даде някаква надежда в тази ситуация? Ще докаже ли Иисус, че Той е Бог? Какви са наличните доказателства, говорещи за това, че Той е Спасителят на света?

1

Какви отношения е имал Иисус с Лазар и семейството му (виж стихове 2 и 5)? Защо смяташ, че сестрите му молят Иисус да дойде?

2

Когато Иисус разбира за боледуването на Лазар, какво е изненадващото в Неговия отговор? Какво се страхуват учениците, че ще се случи (стих 5-8)?

3

Кога Иисус решава да отиде и да види Лазар? По какъв начин учениците не разбират какво казва Той в стихове 11-16?

4

Изглежда, че за Иисус е безмислено да върви четири дни, за да види Лазар сега. Какво обяснение дава Той в стихове 4 и 15, за да обясни защо изчаква?

В Стария Завет „славата” се е отнасяла до видимото присъствие на Бога, обикновено под формата на ярка светлина. Иисус казва, че учениците ще видят, че и Той притежава тази слава, подобно на Бога. Те ще видят това чрез случващото се с Лазар. Именно поради тази причина Той изчаква, преди да отиде в дома на Лазар.

Опиши ситуацията, при която Иисус пристига в дома на Лазар. Как смяташ, че са се чувстали Марта и Мария? Очаквали ли са, че Иисус ще направи нещо (виж стихове 17-24 и 30-33)?

5

Какво изумително твърдение прави Иисус за Себе Си в стихове 25-26? Според Него, как би било възможно за някого да има увереност за живота след смъртта?

6

Когато Мария разбира, че Иисус е пристигнал, тя излиза навън, за да Го срещне. Как Иисус отговаря на нейната тъга?

7

Иисус е„обзет от душевен смут и развълнуван” (стих 33), което означава, че и Той страда от смъртта на Лазар. В оригиналния език обаче стои думата„гневен”. Нормално е човек да бъде много тъжен, ако някой умре, но защо смяташ, че Иисус може да е бил ядосан?

8

Какво са очаквали хората да се случи в стихове 36- 37? А Марта какво е очаквала в стих 39?

9

Какво се случва, когато Иисус извиква Лазар от неговата гробница? Това как се свързва с Неговото твърдение в стихове 25-26?

10

Как иска Иисус да отговорят хората на това, което виждат (стихове 41-42)? Какви са различните начини, по които хората отговарят в стихове 45-48?

11

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТОВА ЗА НАС?

След като научава, че е болен от рак, основателят на Apple Стийв Джобс, казва за смъртта следното:„Никой не иска да умре. Дори хората, които ще отидат на небето, не искат да умрат, за да отидат там. И все пак смъртта е дестинация, към която всички ние сме се устремили. Никой не е успял досега да я избегне”.

Ако Иисус казва истината за Себе Си, как би могла вярата в Него да ни даде надежда, когато ние срещнем смъртта? Какво ни казва случката за това Кой е Иисус?

bottom of page