top of page

Виж за себе си

За лидерите

По-долу ще намериш бележки за това как да водиш
дискусионните групи "Открий".

Как да използваме “Открий”

Лидерски
бележки

Чети Библията с приятелите си

Организаране на вечеря “Открий”

Последващи изучавания -“Открий”

Video A
Аа: Знак
bottom of page