top of page

Вяра, която мисли

РЕСУРСИ

** Това е поредица от интервюта на БХСС, в които представяме различни гледни точки по дадени теми. Публикуваните мнения във видеата са лични на авторите и БХСС не носи отговорност за тях, както и не винаги се идентифицира напълно с изказаните становища.

All Videos
ТИ: Епизод 14 - Сметки за уреждане
10:46
Play Video
ТИ: Епизод 13 - Ако Исус не беше идвал
08:38
Play Video
ТИ: Епизод 12 - Ако нямаше протестанти в България
08:43
Play Video
ТИ: Епизод 11 - Христос не е велик учител
09:33
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Видеопроект: ТИ

Видеопроект: ТИ
Вяра, която мисли;
любов, която действа.

Архив на библейски изучавания

По-долу ще намерите списък с библейски изучавания, които можете да използвате за ваше собствено обучение и размисъл или за дискусия в малка група от вярващи. 

Полезни ресурси за библейско изучаване

Тук можете да намерите полезни статии и ресурси за вашето библейско изучаване.

Библейски изучавания
BCSU's blog:
Missio Dei

Наръчник за студентския лидер

bottom of page