top of page

Форум

От 4-ти до 6-ти ноември в град Трявна се проведе Националният Форум на БХСС на тема „Не дойде да Му служат, но да служи…“ Студенти и завършили студенти от цялата страна се събраха, за да разгледат примера, който ни е оставил нашия Господ Исус Христос, на служение и послушание към Бога. Под формата на интерактивни изучавания и много работа в малки групи младите хора изследваха Писанията, обсъждаха актуалното състояние на Църквата и студентските групи днес и заедно търсиха адекватни начини да се приближават към изпълнението на Призива, който Исус ни е отправил: „като знаете това, блажени сте, ако го вършите“.

На Форума беше проведена първата среща за завършили студенти от много време насам, на която Екипът на БХСС направи предложения за възстановяване на служението сред завършилите студенти в страната и отправи апел за помощ към тях, като им даде възможности да бъдат полезни на БХСС в молитва, грижа за студенти и студентски групи и дарение. Повечето от присъстващите изявиха желание да получават молитвения бюлетин и да обмислят варианти да започнат по активно да помагат на Движението.

 

Едната от вечерите студентите посветиха на молитва и хваление като се молиха за други студентски движение, за групите на БХСС, за достигането на нови хора, за България и света.

 

Форумът приключи в добро настроение, стабилно желание за служение и добро намерение да се продължи добрата работа, която сме започнали. Молим се този ентусиазъм да не стихва и всички да потърсим нови начини да служим на Бога щедро и от сърце.

bottom of page