top of page

Европейска конференция за студентски лидери 2022

„Какви са преките резултати от факта, че Господ е наш Пастир?“ – така започна обучението за водачи на малки групи на конференцията “Formacion“, която се проведе в края на месец юли в Полша. Тази година темата на събитието беше „Вкоренени“. В рамките на пет дни близо 50 студентски лидери от различните студентски движения в Европа бяха обединени в малки групи и преминаха заедно през обучения, свързани с корените, които всеки християнин трябва да има и които водят до плодоносен живот в Божието царство. Всеки ден беше посветен на различен корен от дървото на християнския живот – коренът на познаването на Бога, познаването на себе си, призива и общността и заедно с това бяха разглеждани стеблото, което изобразяваше уменията, короната на дървото, която символизира мисията и плода, който е естествен резултат от добрата коренова система. Главен говорител на конференцията беше Крейг Уайрънс, който имаше задачата да преведе участниците през ключови моменти от живота на Давид, както и да говори за връзката им с Христос и с нас днес. В събитието участваха двама от студентските лидери на БХСС в София и още трима служители на БХСС, които помагаха в различни служения. Освен библейските експозиции и дискусии, студентите имаха възможност да се учат на работа в екип, да определят и дикутират своите силни страни и умения, да прекарат продължително време в размисъл върху Словото, което чуват и да обмислят ролята, която имат в университета.

За разлика от преди,тази конференция не приключва след тези пет наситени с обучения дни, но ще продължи в рамките на следващите десет месеца, в които участниците ще се срещат онлайн в малките си групи, ще имат ментори и ще получават още обучения, подкрепа и възможности да прилагат наученото. Очакваме с нетърпение да видим плода на този процес и се молим Божието царство да расте.

Ето какво сподели една от българските студенти – Катрин Петкова, 2 курс, специалност „Химия“ в Софийски университет:

„Само 5 дни не изглеждат като много време, но Бог знае как да използва пълноценно всяка секунда. Имах възможността да се запозная и сприятеля с други студенти християни. Бог използва тези дни за да ми покаже повече за значението на служенето и доверието и ме учи, че Той има пълен контрол винаги. Тръгвам си от конференцията изпълнена с ентусиазъм да приложа наученото на практика и да подобря нещо в университета си.“

bottom of page