top of page

"Вяра и наука"

На 18 и 19 май международната група във Варна проведе две събития на тема "Вяра и наука". Целите на тези събития бяха да покажат, че вярата и науката не са несъвместими, и да започнат диалог по различни теми като съзнание, близки до смъртта преживявания и еволюция срещу сътворение.


Студентите бяха насърчавани да поканят свои приятели и след кратка презентация по темата на вечерта им беше предоставено пространство да зададат своите въпроси и да изтъкнат своите възражения. Обсъдиха широк кръг от неща, включително концепцията дали има обективен морал и ако има такъв, откъде се е появил, а също и дали има противоречия в Библията.


Макар че тези въпроси не са неща, които могат да бъдат напълно разрешени за една вечер, за студентите християни беше полезно да научат, че могат да се вгледат дълбоко в тези теми и че не е нужно да се страхуват, че науката ще опровергае вярата им, а за търсещите студенти беше добре да могат да зададат въпросите си на група християни, които са обмислили тези дълбоки въпроси и са готови да ги обсъждат.


Надяваме се, че тези вечери са отворили вратата за много други разговори с тези студенти в бъдеще!

bottom of page