top of page

Продължаваме да изграждаме ученици на Исус

Продължаваме да изграждаме ученици на Исус

Това беше необичаен и труден период за много християнски служения по целия свят - включително за БХСС. Има много неща, които сме правили в миналото и които бихме искали да правим  тези дни със студенти, които сега просто не можем да правим. Обаче едно нещо, което не може да бъде спряно от вируса, са нашите индивидуални срещи за ученичество!

Една от основните цели на БХСС е да помогне на студентите да растат като Христови ученици и да им помогне да развият навици и практики, които ще останат с тях през целия им живот, за да останат Негови верни ученици дълго след като завършат и напуснат БХСС. Разбира се, ние се стремим да правим това в нашите малки групи за библейски изучавания, които се събират ежеседмично в цялата страна. Но друг важен начин, по който правим това, е чрез индивидуални групи за ученичество.

В тези времена на ученичество обсъждаме по-лично и интимно радостите, които изпитваме и борбите, пред които сме изправени, молим се един за друг и заедно си поставяме цели как искаме да израстваме и какво ще правим до следващата ни среща, за да практикуваме това, което учим. Често в тези групи използваме ресурси (като „Ученичество на практика“) или християнски книги, за да ни помогнат в процеса на обучение и да ни дадат храна за размисъл и дискусия, когато се съберем.  В наши дни, някои от тези срещи се случват лично, но много се случват и с помощта на платформи като „Zoom“ - особено когато партньорите в ученичество живеят в различни градове. Често тези ученически взаимоотношения се инициират от служители на БХСС със студенти. Но ние също искаме да видим и да помогнем на студентите да се срещат с други студенти, за да растат заедно. За щастие това се случва все повече и повече в БХСС.

Опитът ни е, че в тези по-интимни и лични срещи хората се чувстват по-удобно да споделят уязвимо помежду си и често изпитват значителен растеж в ученичеството. Със сигурност е вярно написаното в Притчи: „Както желязо остри желязо, така и човек изостря  лицето на приятеля си“ (Притчи 27:17). Благодарим на Бог, че това служение продължава да бъде силно и в това време, когато хората повече от всякога се нуждаят от помощ в погледа си към Бог и постоянството във вярата.

Вижте какво казват някои от студентите за тези индивидуални срещи за ученичество:


“Полезно ми е, защото разширява размишленията ми върху библията. Също много ми хареса когато се молихме един за друг.”   Йоана - студентка в Търново


“Радвам се, че се включих в ученичеството. За мен е много ценно, че мога да общувам с човек, който преживява нещата, които и аз и заедно можем да бъдем подкрепа една за друга, да израстваме и да се чувстваме свободни да споделяме това, което мислим. Важно е да можеш да си открит пред другия и да споделяш не само това, в което се справяш, но и това, което е предизвикателство за теб, за да може заедно да се учим  как да живеем за Христос.”  Хриси – студентка във Варна


“Благодаря за изучаването на ученичеството, защото разбирам много нови неща за мен самата и за връзката ми с Бог. Срещите са много приятни и полезни. Започнах да виждам неща в себе си, които преди не съм забелязвала и са ми пречили да се доближа до Бог. Ученичеството ми помага да преоткрия себе си и да бъда едно по-добро "Аз".”    Ели - студентка в Търново

bottom of page