top of page

Виж за себе си

Ff: Виж сам

Защо смяташ, че понякога хората не искат да променят убежденията си, макар и да имат надеждно доказателство да повярват в нещо различно? От какво доказателство би имал  нужда  ти, за да промениш мнението си по някоя тема?

сега гледай това:

Последователите на Иисус наброяват стотици милиони хора по целия свят днес - и въпреки това Той умира толкова патетично и срамно. Как си го обяснявате?

Video F
Ff: Виж

сега дискутирай:

ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ:

Иисус пострада по ужасно мъчителен начин. Той беше разпънат на кръст, защото твърдеше, че е Син на Бога. Още повече, Той даде живота си точно по този начин, защото изпита Божието осъждение за греховете на другите хора. Но ето, че Неговото мъртво тяло лежи в една гробница. Беше ли обещанието Му да даде живот на хората само празни думи? Това краят ли беше? Неговите ученици мислеха, че е. Те се бяха скрили заедно в една стая, страдаха и бяха изплашени. Бъдещето за тях, в светлината на смъртта на Иисус, беше страшно.

Двама мъже, Йосиф от Ариматея и Никодим, положиха тялото на Иисус в семейната гробница на Йосиф. Традицията повеляваше да се намаже тялото с благоухания, да се обвие с плащеница и да се положи в затворена гробница. Беше ли това краят на Иисус? Със сигурност един мъртъв Месия, не е Месия изобщо.

Но ето ни днес, все още говорим за Него…

1

Можеш ли да си представиш как са се чувствали учениците след смъртта на Иисус? Те бяха оставили всичко и бяха прекарали последните три години, следвайки Го. А ето, че Иисус умира от позорна смърт. Според теб какво ли са си мислели те за последните три години. А как ли са се чувствали относно бъдещето?

2

Мария отива при гробницата и открива, че огромният камък, който е бил сложен на входа, за да пази тялото на Иисус, е отместен. Според теб какво ли си е помислила тя, че се е случило с тялото?

3

Петър и другите ученици също отиват при гроба. Те откриват, че тялото е изчезнало, точно както им е казала Мария. Какви са възможните причини за случилото се?

4

В стих 8 четем, че другият ученик е„видял и повярвал”. Какво смяташ, че може да е видял в гробницата, което да го накара да повярва, че Иисус е жив отново?

Мария остава да стои отвън на гробницата. Защо е толкова разстроена? Прочети стихове 11-15. Какво смята тя, че се е случило с тялото на Иисус? Прочети стих 16. Какво я убеждава, че Иисус е жив и говори с нея?

5

Целз е гръцки философ, писал през 2 в. сл. Хр. Той се присмивал на християните за това, че една„истерична жена” била първият свидетел на възкресението. Той не е бил единственият. По това време, жените не са били приемани за благонадеждни свидетели. Какво можем да научим за Иисус от факта, че Той избира да Се покаже жив първо именно на Мария? Какво предполага това за надеждността на биографията на Йоан?

6

Учениците са изплашени, налага се да се крият и има реална опсност да бъдат убити. Изведнъж, те виждат Иисус, стоящ между тях. Как ли са се почувствали, когато са Го видели? Защо според теб Иисус им показва ръцете и ребрата Си?

7

Каква е реакцията на Тома (стих 25)? Смяташ ли, че отговаря честно и защо?

8

Тома определено е разколебан за това, което другите ученици му казват – че са видели Иисус. Какво го убеждава да промени мнението си?

9

Сега Тома не просто вярва, че Иисус е жив. Той вече вярва, че Иисус е Господ („Господ мой и Бог мой”). Защо чак сега вярва? Можеш да се върнеш към първата тема, която обсъдихме, особено към цитата от Исаия, в който се говори за Божието обещание за земята.

10

Какъв е отговорът на Иисус към Тома? Какво казва той за Иисус?

11

Прочети стих 29. Има ли разлика между това да вярваш без да си видял и да вярваш без доказателства? Какъв ефект се надява Йоан да има върху нас, читателите, неговата биография? Виж стихове 30-31.

12

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТОВА ЗА НАС?

Йоан ни показва хора, които не са очаквали възкресението на Христос и са се съмнявали за него. Те са видели Иисус да умира. Но Мария, Петър, Тома и другите ученици виждат доказателства, че Той е жив отново. Иисус се завръща с нов живот и ново тяло. Той е победил смъртта и никога повече няма да умре. Той е жив завинаги.

И понеже сме накрая на биографията на Йоан, има ли нещо, което те възпира да повярваш във възкресението на Иисус? Нещо пречи ли ти да се довериш, че Иисус е Месията, Синът на Бога? Вярваш ли и би ли желал тогава да получиш живота, който Той е обещал?

bottom of page