top of page

Виж за себе си

Аа: Знак за идващото

Какви определения би използвал, за да опишеш християнството?

сега гледай това:

Защо Йоан ни разказва история за това как Иисус се е справил с кетърингов проблем? Ако Иисус може да направи това за едно парти, тогава какво може да направи за един цял живот?

Video A
Аа: Знак

сега дискутирай:

Иисус извърши и много други чудеса пред учениците Си, за които не е писано в тази книга. А тези са описани, за да вярвате, че Иисус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот чрез Него. (Йоан 20:30-31)

1

Какви са мотивите, които Йоан посочва за написването на неговата биография за живота на Иисус Христос?

Йоан прави самоличността на Иисус основна тема на неговия труд. Кой смяташ, че е бил Иисус? Защо смяташ така?

В Стария Завет еврейският народ е имал своите пророци, които са писали за един бъдещ водач, наричан Месия или Христос. Пророчествата посочвали, че този водач ще унищожи враговете на народа и ще донесе мир и благоденствие.

2

ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ:

Първият път в биографията на Йоан, в който Иисус се появява публично като действащо лице, е по време на една сватба, на която присъства Той, заедно със семейството и приятелите Си. Сватбите в Близкия Изток през I век са били още по-важни и скъпи събития, отколкото са днес. Бракът е имал много по- голямо значение, простиращо се отвъд това, че двама души се събират. Сватбата е била знак за обществото, че булката и младоженецът влизат в общността на възрастните. Празненствата обикновено са траели най-малко една седмица. Обичаят е повелявал, че е отговорност на младоженеца да осигури всичко необходимо за едно толкова важно събитие.

Виното на сватбата свършва. Как ли са се почувствали младоженците, разбирайки, че на тяхното празненство липсва вино? Важно е да се има предвид, че това е била култура, в която чувството за срам е водещо, затова и поведението на хората се е определяло от техните страхове и срам.

3

Ако виното беше свършило окончателно, какво ли щяха да си помислят сватбарите за младоженеца? Какво щеше да си помисли семейството набулката за техния зет?

 

В Стария Завет виното е метафора за радостта и поради това, ако на сватбата липсва вино, това би било ужасно. Отговорът на Иисус към майка Му е малко объркващ, особено, когато в ст. 4, Той ú казва: „Моят час все още не е настъпил”. Иисус е човек, Който е знаел каква е съдбата Му и е виждал, че целият Му живот води към един определен момент.

4

4

Изглежда, че Иисус не е искал да привлича вниманието към Себе Си, така че защо все пак смяташ, че той е извършил чудото?

5

Всяка от шестте каменни делви е побирала  между 80 и 120 л. течност. Това е количество, достатъчно да напълни между 700 и 1000 бутилки с вино. Какво е мнението на разпоредителя за качеството на виното? Как това вино бипроменило празненството?

6

Какво е мнението на разпоредителя за младоженеца? Заслужава ли младоженецът да бъде похвален? Как са се почувствали булката имладоженецът, разбирайки какво е направил Иисус за тях?

7

Делвите са били пълни с вода, използвана за обредно измиване. Преди всяко хранене, юдеите са имали обичай да се измиват, като символ за това, че се умиват от греховете си. Водата е била като напомняне за тях, че са грешни и имат нужда от опрощение. В крайна сметка, каква е най-дълбоката причина, заради която Иисус е превърнал водата в прекрасно вино?

Иисус тихо и незабелязано спасява сватбеното тържество и младоженците от срам. Но Неговите ученици виждат, че зад действията му стои нещо много по-съществено за Него (Йоан 2:11). Те са познавали древните старозаветни текстове, като например този от книгата на пророк Исаия (700 г. пр. Хр.):

И Господ Вседържител ще приготви на този връх угощение от тлъсти гозби и напитки, месни храни и бистри вина. И на тази планина Той ще отметне покривалото което е над всички народи, завивката, която е над всички племена. Вечно съществуващият Господ Бог ще погълне смъртта завинаги и ще изтрие сълзите от всяко лице. Ще заличи срама от Своя народ по цялата земя, защото така казва Господ. (Исаия 25:6-8)

8

Исаия си представя какво би било, ако Господ Вседържател слезе на земята. Какво би направил Бог? За кого би го направил?

9

Представи си, че ти си един от учениците на Иисус. Израснал си в юдейско семейство и поради това познаваш много добре текста от книгата на Исаия. Току що си опитал новото вино, което е направил Иисус. Какво ни показва това за Него?

Исаия очаква деня, когато сам Господ ще дойде, за да излекува света. Той сравнява това излекуване с най-богатия пир, който можем да си представим. Други старозаветни текстове говорят за отделна личност, която Бог ще изпрати, за да донесе излекуването – Месията. Може ли Иисус да е бил Този, Който изпълнява очакванията и надеждите?

10

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТОВА ЗА НАС?

Някои хора отхвърлят християнството, защото смятат, че следването на Иисус би направило живота им скучен. Как би могло нещо, което се е случило преди 2000 години, да се отнася за живота ни днес?

И как бихме могли да знаем, че е истина? Йоан е бил свидетел на Иисус и ни казва, че Иисус е дошъл, за да ни донесе живот. Какво показва първата публична поява на Иисус за живота, който Той иска да даде на хората, вярващи в Него? Какво ни показва на нас това по отношение на Него?

bottom of page