top of page

Presence

На 13-ти април група от български студенти отпътува за град Ашафенбург в Германия, където се проведе традиционната за IFES Европейска студентска конференция. С участници от 47 страни заедно празнувахме Възкресението на нашия Господ Исус Христос и за 5 дни слушахме библейски експозиции върху книгата на пророк Йона, участвахме в интерактивни групи за отклик и семинари, и чухме много свидетелства за това, което Бог върши по целия свят. Особено вълнуващи бяха свидетелствата от Близкия изток и за нас те бяха едновременно изобличителни и насърчителни да не се огъваме пред трудностите, но с вярност да следваме Христос.

 

Конференцията предостави много възможности на участниците да се запознаят с някои възможности за служение и с това, което студентите от другите страни правят в своите организации за разпространението на Благата вест.

bottom of page