top of page

Национален форум "Град поставен на хълм"

БХСС празнува! От 3-5 март се проведе нашият Национален форум и заедно с над 150 бивши и настоящи студенти отпразнувахме 30 годишнината на БХСС!!! 


Имахме страхотно време заедно на хваление, общение, време със Словото, малки групи, семинари, игри, преживяване на Словото и изграждане на приятелства. За нас беше чест с нас да бъдат около 10 от хората, които още преди 30 години са били в България, молили са се и са положили основите на това, което ние днес наричаме БХСС! 

Благодарим на Бог за всички тези години, в които ни е изграждал като "град, поставен на хълм" за Негова слава! Благодарим на всички, които дойдоха и отпразнувахме заедно красотата на Божието дело сред студентите в България. 


Вълнуваме се, че сме част от една история, която е започнала преди 30 години и нямаме търпение да видим какво Бог е приготвил занапред!

bottom of page