top of page

Летен Проект 2023 "Кой ще си?"

   От 8-14 юли проведохме летния проект на БХСС "Кой ще си?", в който участваха студенти от България, Англия и САЩ. Събитието се проведе в град Трявна, където студентите имаха различни задачи като презентации, културни вечери, симулации и дискусии в малки групи за всичко, което учат за историята на своя живот, влиянието на собствената им култура, копнежите им за бъдещето, богатството на разнообразието и предизвикателството да работят за промяната. Ето какво каза един от студентите, който беше част от проекта:

   "Летният проект е чудесно събитие, в което си личи добрата работа на организаторите, които събраха студенти от цял свят на едно място. Едно от впечатленията, с които оставам, е колко е ценно изграждането на взаимоотношения за бъдещ растеж в живота ни, както лично, така и в духовен аспект."  Живко

   Благодарни сме, че имахме възможността да проведем летния проект тази година, да се учим заедно и да трупаме незабравими спомени.


bottom of page