top of page

Да завършим годината добре!

   С наближаването на края на академичната година студентските групи на БХСС в различните градове приключиха своите събирания. 

   По време на семестъра тези срещи бяха от съществено значение за създаването на благоприятна среда, в която студентите да изследват своята вяра, да задават въпроси и да задълбочават познанията си за учението на Исус. С приключването на академичната година групите се възползваха от възможността да отпразнуват завършването на някои от студентите със специално време заедно в хваление, смислени разговори, игри и, разбира се, храна.

   Тъй като студентите преминават в нов етап от живота си, е важно да ги помним в молитва, да бъдат хора, които продължават да изучават Библията, да растат като ученици на Исус и да задълбочават вярата си.


   Във връзка със студентските събирания, миналата седмица и екипът на БХСС се събра в офиса на организацията, за да отбележи края на академичната година. Целта на тази среща беше да се разсъждава върху изминалата година и да се планират стратегически предстоящите събития през лятото и следващата академична година. 

   Можете да се молите за предстоящия летен лагер за изучаване на Библията, наречен "Трилогия", и за тазгодишния летен проект, който ще се проведе от 8-14 юли.

   Нямаме търпение да видим как Бог ще действа в студентското движение, което ни е дал!

bottom of page