top of page

Програма Благовестие

Програма Благовестие

Въпреки странните времена, в които живеем, Бог все още работи в живота на студентите в България, включително международните студенти.

През това време, когато на хората от екипа им е все по-трудно да се срещат с нови студенти, беше много окуражаващо да видим как студенти се засилват и изразяват желание да се научат как да споделят вярата си по-ефективно. Имайки предвид тази цел, този семестър международните студентски групи в София и Варна се обединиха за програма за обучение по благовестие.

В София студентите се срещаха лично, а групата от Варна се срещаше онлайн, но и двете групи преминаха през един и същи материал заедно и успяваха да се насърчават и да се молят един за друг. Събираха се на всеки две седмици, за да говорят за различни инструменти за благовестие, като например да могат да отговарят на трудни въпроси, да водят Библейски изучавания с търсещите им приятели и да живеят живот, който отразява Евангелието. Правиха библейски изучавания на пасажи, свързани с благовестието, и се опитваха да научат какво означава  благовестието и какво не означава, на практика. Освен това се ангажираха да се молят и да се свързват с конкретни приятели през целия семестър. Обнадеждаващо е да видим как студентите рискуват да споделят своята вяра и получават възможности да практикуват това, което са научили, със своите приятели и семейство.

Нашата молитва е, че вълнението, което студентите изпитват сега за благовестието, е нещо, което ще остане с тях през целия им живот и че Бог ще ги използва, за да изгради Своето царство в родните им страни или където и да попаднат!

bottom of page