top of page

Изборно събрание за членове на УС на БХСС

На 31 октомври 2020 година, в националния офис на Сдружението, се проведе Общо събрание на членовете на БХСС. Основна точка в Дневния ред на събранието беше избор на нов Управителен съвет и Председател.

Съставът на Управителния съвет е от 5-ма души, които се избират по няколко основни критерии. Процесът на предложения и подбор на кандидатите за настоящия избор стартира в началото на лято 2020.

      

По време на ОС бяха преизбрани 4-ма членове от досегашния УС и избран един нов член. Досегашният Председател на УС Мариета Маринова подаде Заявление за напускане на УС. Ние сме изключено благодарни на Мариета за последните 22 години на посвещение на БХСС, първо като студент и студентски лидер в София, след това като доброволец за София и Благоевград, и не на последно  място като член на УС и няколко години като Председател на УС. Мариета ще остане добър приятел и поддръжник на БХСС и вярваме, че ще имаме нови възможности за сътрудничество и служение заедно.

За нов член на УС беше избран Тодор Тодоров от Сливен. По време на студентските си години Тодор беше активен студент и студентски лидер на групата във Варна, а след това подкрепяше студентското служение в различни проекти и дейности. Тодор и неговата съпруга Мария, винаги са били приятели на БХСС и дарители на сдружението. Те имат чудесно семейство с три прекрасни момичета и са посветили живота си на служение в Сливен. Вярваме, че присъединяването на Тодор към УС на БХСС е Божий план за развитието на студентското служение.  А ето какво каза Тодор за времето си в БХСС :

„Започнах да посещавам групата на БХСС във Варна още през първата година като студент. За четири години имах възможност да участвам в многообразни дейности като библейски изучавания, социални проекти, културно-обменни проекти, национални конференции, лидерски конференции, международнa конференция в Австрия с над 2000 студента от цял свят, международна лидерска конференция в Унгария, екипни игри, пътешествия и много други. Всичко това ми помогна да науча повече за Бог, да обогатя културния, социалния и религиозния си мироглед, да изградя лидерски качества, да споделям по-свободно християнската си вяра, да подобря говоримо английския си език и не на последно място да създам много трайни приятелства с качествени хора. Смело мога да заявя, че участието в БХСС ми даде много повече, отколкото времето, което прекарах като студент в университета през тези четири години.
 Приех поканата да се присъединя към управителния съвет, защото желая да помогна и на други студенти да получат това, което и аз получих като участник в Български Християнски Студентски Съюз.’’


ОС преизбра останалите 4-ма членове на УС, а именно Гергана Станчева от София, Георги Койчев от Русе, Мария Александрова от София, Христина Чайковска от София. След избора на новия състав на УС бяха избрани и следните позиции: Председател на УС в лицето на Гергана Станчева, Финансов надзор – Георги Койчев и Секретар - Христина Чайковска.


Щастливи сме, че ще продължим заедно с тези хора и прекрасни приятели на БХСС и се надяваме следващите 5 години Господ да ги води и да им дава мъдрост как да ръководят стратегически и финансово сдружението.

bottom of page