top of page

Летен проект

От 20-ти до 30-ти юли тази година се проведе нашия ежегоден Летен проект за културен обмен, отново спонсориран от Европейската програма Еразъм +. В проекта участваха 10 студента от Дания, 13 от Холандия и 13 от България. Темата на Проекта беше „Научи се да общуваш“ и в 10-те дни на Проекта студентите имаха възможността да разговарят, да упражняват и презентират на теми като „Вербална и невербална комуникация“, „Междукултурни различия“, „Междуличностно общуване“, „Разрешаване на конфлит“ и т.н. В рамките на проекта се проведоха екскурзии до Велико Търново, Етъра и Дряновския манастир. Студентите посетиха и пещерата „Бачо Киро“. Във времето за почивка всички се забавляваха около басейна в игри, непринудени разговори и изграждане на искрени приятелства.

Съдържанието на самия проект не беше открито християнско, за да може невярващите студенти, които присъстваха, да не се чувстват притиснати, но всяка сутрин имаше възможност за присъствие на молитвено време заедно, където имаше молитва, хваление и практикуване на различни духовни дисциплини за всеки ден. Имаше прекрасни моменти на духовно израстване за студентите християни. Двама от тях (един българин и един датчанин) в последствие споделиха, че са се наричали християни, защото техните семейства се наричали така, но до сега никога не са се молели и ще се върнат у дома с вълнение да започнат да се молят и да практикуват тези духовни дисциплини. Също така и някои от невярващите студенти на проекта бяха любопитни и решиха да посетят времето за молитва сутрин. Някои от тях решиха да се включат и в останалите събития, които БХСС организира през учебната година.

bottom of page