top of page

МАРК Драма

Събитието „Марк драма“ се проведе за първи път в България! 

Това е 90-минутна постановка, в която публиката преживява всяка случка в Евангелието на Марк, защото пиесата се играе навсякъде около тях. 15 студенти представят живота на Исус насред зрителите, които седят в кръг в редици от столове един зад друг. Актьорският състав има 6 седмици, за да научи поредността на случките и 3 репетиции преди първата постановка. Цялата подготовка беше съпътствана от молитвата на участниците, групите на БХСС в страната и много студенти от IFES. Голяма част от студентите бяха предизвикани да играят роли, които са трудни за тях, защото правят неща, в които не вярват (изпитват, осъждат, отхвърлят и разпъват Исус), а един от тях имаше огромната задача да научи всички думи на Исус. След събитието много от участниците бяха изненадани от начина, по който виждат Евангелието и Исус с нови очи, както и от единството и любовта, които се усещаха помежду им през цялото време.


Идеята за събитието се породи в края на пролетта и БХСС не разполагаше с бюджет за него, но двама дарители и студенти от IFES-Ирландия събраха необходимите средства, за да покрият разходите по организацията. Благодарим и за безвъзмездно предоставената зала на църква „Кръстопът“ в София, където се състоя пиесата в два поредни дни.


„Марк драма“ се проведе на 25 и 26 ноември. В първата вечер публиката наброяваше около 180 човека, а на следващия ден, въпреки бедственото положение с паднали дървета и блокирани улици, на събитието дойдоха около 120 човека. Сред тях имаше хора, които за първи път виждат живота на Исус. Ето няколко свидетелства, които ни насърчават:

  • Една студентка, която сподели с нас, че е започнала да чете Евангелието на Марк.

  • Един студент, който попита актьора, играещ Петър, „Как мога да се доближа до Бога?“ и беше поканен на БХСС след чудесен разговор.

  • Една студентка, която беше докосната от преживяното и дари на приятелката си 10 лева за БХСС, защото иска това събитие да се повтори.

  • Един студент, който е споделил с приятеля си, че ако можеше да чете Библията, както преживява това представление, би го правил всеки ден. Най-после благовестието е станало достъпно за него.

  • Една студентка, която каза на приятелката си, че след постановката има списък с въпроси и иска да се срещнат да поговорят за тях.

  • Една жена, която сподели, че е силно докосната от пиесата и вижда своята приятелка (член на екипа на БХСС) в нова светлина, когато е видяла любовта на студентите в залата към нея.

Ето и какво сподели с нас студентът от София Кристиян Русев, който игра ролята на Исус в постановката: „Марк драма беше едно смиряващо и провокиращо ме към промяна преживяване, защото имах възможността да опозная Исус по нов начин и защото ако не беше Неговата помощ в целия процес, то това събитие нямаше да е възможно за никого от нас, които участвахме. Само за три дни ние успяхме да направим постановка, за която получихме изключително положителна обратна връзка, което по човешки не би било възможно, но се случи, защото е дело на Бога.“


Благодарим на Бог за плода, който вече виждаме и за този, който само Той знае. Благодарим за привилегията да участваме в това, което Той прави в сърцата на хората около нас. Благодарим на Бог, че работи и в нашите сърца. Нашият Бог е славен!

bottom of page