Ще Те хваля всяка сутрин

Ще Те хваля всяка сутрин 

Ще Те хваля всеки ден 

Ще Те хваля всяка вечер 

Ще Те хваля всяка нощ.  


Твоето име е за хвала! 

От изгрева сутрин чак до залеза.  


Хваля Теб, Исусе Ти живееш в мен.  

Хваля Теб, Исусе, Ти живееш в мен сега.