Ще се покланям

И аз на Теб ще се покланям.  

И аз на Теб ще дам хвалата си.  

Само Теб аз ще прославям.  

 Само Ти достоен Господ Си!   


1. Ще се покланям,  със цяло сърце.  

Теб ще хваля  със всичко във мен  

Теб ще търся  през всичките дни.  

Теб ще следвам, ще ходя във пътя Ти.    


2. Теб ще прославям,  като Бог и мoй Цар.  

Ще Ти служа.  и всичко ще Ти дам.  

Ще издигна,  очи към Твоя престол.  

Теб ще вярвам  само Ти Си мой Бог