Ти Си мой Бог

1. Мой Татко, аз обичам Те,  

сърцето ми желае само Теб,  

единствено Теб!  

Исусе, мой Спасител Си  

и всичко в мен на Теб принадлежи, 

царувай в мене Ти!  


И с ангелите Те прославям. 

Достоен Си да хвалим Теб!


Ти Си мой Бог, Ти Си мой Цар.

Давам живота си на Теб!  

Мой Господ Си, една любов. 

Няма друг никой като Теб! 


2. Мой Господи, за Теб копнея. 

Искам аз да бъда вечно с Теб. 

Единствено с Теб! 

И всеки ден е дар от Теб, 

аз моля се използвай ме сега 

да служа на Теб.