Ти Си Бог

1. Всичко в мене вика днес 

истина и дух покланям се 

Слава на Исус Христос 

Ти Си Божий Син 


Всичко отдава Ти хваля 

Ти Си Всемогъщия 

Само Ти Си моя Цар 

От днес до вечността


Ти Си Бог, Ти владееш  

Над света над небето  

Името Ти е достойно за хвала 

Ти Си Бог, хваля Те  

Винаги и във всичко  

Името Ти е достойно за хвала, 

достойно за хвала


2. О на Тебе, Господи 

Давам аз живота си. 

Твоя огън да гори 

В мен сега за вечността.Бр.: Свят е Господ Бог  

Достоен е, достоен е.