Татко Мой

1. Сърцето ми желае Тебе, 

душата ми жадува Теб 

Създал си всичко вътре в мене, 

познаваш моето лице. 

Ела сега и ме променяй 

в присъствието Си. 

И помогни ми да Те следвам, 

да бъда всеки ден с Теб.


Татко мой, сърцето ми желае  

да бъде вечно с Тебе.  

Татко мой, душата ми копнее  

да бъде вечно с Тебе.  

Татко мой, очите ми да виждат,  

ушите ми да чуват.  

Татко мой, духът ми да живее,  

да живее с Тебе!


2. Сълзите си излях пред Тебе,  

събрах ги в моите ръце.  

Очите ми се измориха,  

аз търся Твоето лице.  

Сърцето ми възтановявай,  

привдигай моите нозе.  

Нуждая се от Тебе, Татко  

И всичко вика вътре в мен.