Свят Си, Свят Си

Свят Си, Свят Си,  

Всемогъщи, Вечно същия. 

Тъй достоен, Бог на слава,  

Тебе хваля аз.  


Свят Си Ти по цялата земя,  

пълен с милост и със благодат,  

праведен и истинен до край  

Свят е, свят е моя Цар. 


Brige:  На Тебе отдавам всяка хвала  

На Тебе аз принадлежа