Небето отвори

1. Навсякъде, където съм аз чувствам, 

че идва Твойто царство между нас. 

Чуваш ли отчаяният вик днес  

на народите по цялата земя.  


За Тебе аз копнея,   

за Тебе аз съм жаден.  

Теб чакам аз, Исус.  

Премахни стените,  

изтласкай тъмнината,  

разчупи сърцата ни,  

чуй викът ни:  

“Небето отвори” 


2. Аз искам да съм там, където Си и Ти. 

Животът ми е пълен само с Теб. 

Моля се да видя Твойта слава, 

нека огънят Ти падне върху мен.  


Моля се да видя Твойта слава,  

нека огънят Ти падне върху мен