Какво да кажа аз?

Какво да кажа аз? 

Ти ми подари живот,  

Господи, за мен 

означаваш много. 

Ти спаси ме и 

Сега ти давам себе си,  

всеки ден искам 

Светлина да съм за Теб!   


Всеки ден аз на словото 

Ти ще стоя. 

Моля се, за да  

Те познавам повече, 

за да ме водиш  

във всяка моя  

стъпка с Тебе. 

Всеки ден да съм 

светлината Ти в света!  


Всеки ден - За Теб живея аз! 

Всеки ден – Аз следвам само Теб.  

Всеки ден – Аз ходя с Теб Исус.  


За Теб живея всеки ден!