Исус Христос е Господ

Исус Христос е Господ на цялата земя!  

Той владее всичко, владее вечността!  

Исус Христос е Царят над всичките царе;  

Той е Господарят над господарите!  


Той е праведен и истинен,  

Той е милостив и търпелив!  

Той е Първият и Последният!  

Той е Господ и живият Бог! 


Ти си вечният Спасител!  

Ти си моят Път в пустинята! 

Ти си река, течаща в мене!  

Ти си моя Светлина!