Ето, милост и любов

Ето, милост и любов  

бликат от Голгота – 

колко съвършена жертва 

даде Бог за всички нас! 


Искам Тебе да издигна.  

Името Ти хваля аз.  

Своето сърце Ти давам –  

приеми го със любов