Душата ми въздига Теб

Душата ми въздига Теб въздига Теб  

и моят дух се радва във Тебе, Исусе,  

защото Ти изкупи ме 

с божествена любов!  


Свят си, Отче свят си!  

Цар велик над царете, Отче, свят си!   

Свят си, Отче свят си!   

Цар велик над царете, Бог свят си Ти