Благославям Теб

1. Благославям Теб в плодородна, добра земя, 

в изобилие от вода – благославям Теб! 

Благославям Теб и в оскъдните времена,  

и дори сред пустинята – благославям Теб! 


Във прослава ще превръщам всеки дар от Теб! 

Даже мрак да ме обгръща – ще казвам пак:  

Благославям Теб, Господи! Благославям Теб!  

Благославям Теб, Господи! Вечното Ти име славно е! 


2. Благославям Теб, щом над мен грее слънцето  

и животът спокоен е – благославям Теб! 

Благославям Теб и в бедите по пътя ми, 

и дори наранен да съм благославям Теб!  


Ти даде, Ти отне! Ти даде, Ти отне!   

Сърцето ми избра да благославя Теб!